Het Belang van de Heilige Maand Ramadan

Volgens berekening van wetenschappelijke instituten zou in Nederland, de nieuwe maan, in de vorm van een hele dunne sikkel, op zaterdag 27 mei waarneembaar zijn. Dit betekent dat de daarop volgende dag (28 mei) de Ramadan dus moet beginnen. Vele moslims volgen helaas de berekeningen van hun vaderland of van Saoedi-Arabië, wat de oorzaak is van verschillen. Aangezien de Islam een godsdienst voor de hele wereld is, moet de moslim zich oriënteren op de nieuwe maan in het land waarin hij zich bevindt.

De heilige maand Ramadan zal dus op zondag 28 mei beginnen. De periode van het dagelijkse vasten strekt zich uit van de eerste tekenen van het aanbreken van de dageraad, normaliter ongeveer een uur en een kwartier vóór zonsopgang, tot aan zonsondergang. Gedurende deze periode mogen noch voedsel, noch drank de lippen passeren van iemand die vast. Het vasten treft men in de meeste godsdiensten aan.

Waarom wordt de vastenmaand “Ramadan” genoemd? Ramadan is de meervoudsvorm van “Ramd”, wat hitte betekent.

  • Door te vasten in deze maand wordt er een heet en branderig gevoel veroorzaakt. Dit gevoel is toe te schrijven aan de dorst.
  • Aanbidding en toewijding in deze maand brandt de sporen van zonde in de mens weg.
  • Zijn toewijdingen produceren in het hart van de mens de benodigde warmte van de liefde voor Zijn Schepper en Zijn schepselen.

Hoewel de normale activiteiten en bezigheden als gebruikelijk doorgaan, wordt de nadruk op morele en geestelijke waarden intensiever benadrukt en wordt alles ondergeschikt aan dit hoofddoel. Het gehoor, het zien, de tong, de gedachten, staan alle onder een striktere controle.

Het ware doel van de Ramadan is de mensen dichter tot Allah te brengen en hen aan te moedigen om voort te gaan op het pad van rechtschapenheid.

  • Alle mensen, rijk of arm, zijn gelijk in de ogen van Allah. Zonder uitzondering zijn zij allen gebonden om de bevelen van de Schepper in acht te nemen. Daarom zullen zij dan ook elkaar als broeders en zusters beschouwen.
  • Wanneer een rijk persoon door vasten de kwellingen van honger en dorst ervaart, zal hij beter de toestand begrijpen waarin de armen en de wezen zich bevinden. Zij krijgen zelden de kans zich vol te eten. Hierdoor zal hij er eerder toe komen hun tenminste van de allernoodzakelijkste levensbehoeften te voorzien.
  • Iemand die zich onthoudt van het toegestane, zoals eten en drinken, zal zich ook gemakkelijker afwenden van de dingen die Allah hem verboden heeft. Zo verkrijgt men dus door vasten meer zelfcontrole terwijl ook de wilskracht hierdoor wordt versterkt.

De Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) heeft gezegd:

“Hij die gedurende de periode van het vasten afziet van voedsel en drank, maar zich niet onthoudt van leugens, ondergaat honger en dorst voor geen enkel doel.”

De Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) heeft ook gezegd:

“Er is een toepasselijke geestelijke beloning voor alle aanbidding en alle oprechte daden; de uiteindelijke beloning voor hen die het vasten uitsluitend houdt om het welbehagen van Allah te winnen, is Allah Zelf.”

De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian heeft gezegd:

“Mensen die alleen voor God vasten en dit niet slechts uit gewoonte of traditie doen, moeten zich blijven verdiepen in de lof en verheerlijking van God en in zelfanalyse zodat hen het andere soort voedsel wordt gegeven…” (geestelijk voedsel).

Wij wensen iedereen een gezegende Ramadan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s