Korte introductie Tehreek e Jadeed

Het gezegende plan van Tehreek e Jadeed werd aangekondigd in drie vrijdagtoespraken van Hazrat Khalifatul Masih II (ra) op 23 en 30 november en 27 december 1934. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het plan voor een periode van drie jaar, dan tien jaar, en dan negentien jaar zou gelden, maar in 1953 werd het plan permanent gemaakt. Het doel van het Tehreek e Jadeed-plan was de verspreiding van de boodschap van Ahmadiyyat over de wereld. Gedurende een periode van ongeveer 83 jaar hebben de fondsen die door Tehreek e Jadeed zijn verzameld heeft het mede mogelijk gemaakt om de Jamaat in meer dan 200 landen te stichten. Hiernaast door deze fondsen zijn moskeeën en centra gebouwd. Vertalingen van de Heilige Koran en de geschriften van de Beloofde Messias (as) te publiceren en vele waqifin-e-zindagi in het buitenland in staat te stellen om de boodschap van de Islam en Ahmadiyyat te verspreiden.

Na de scheiding van India en Pakistan in 1947 was Tehreek e Jadeed Anjuman Qadian in India even actief als in de tijd vóór de scheiding, maar Hazrat Khalifatul Masih II (ra) richtte na de scheiding in Pakistan de Tehreek e Jadeed Anjuman Ahmadiyya Rabwah Pakistan op. Deze Anjuman is verantwoordelijk voor Tabligh en Isha’at in de gehele wereld, behalve in India. Voor deze Tehreek e Jadeed wordt een speciale chanda verzameld met de naam Chanda Tehreek e Jadeed.

Voor de zaak van Tehreek e Jadeed moeten speciale gebeden worden gezegd.

Het jaar van Tehreek e Jadeed begint in november en eindigt in oktober en het is traditie in de djamaat dat Hazrat Khalifatul Masih (atba) in november het nieuwe jaar van Tehreek e Jadeed aankondigt.

Zoals jullie weten is het de gezegende maand Ramadan. Als traditiegetrouw wij in deze maand proberen 100% van onze beloftes te betalen zodat de namen mee gaan in de lijsten naar Hazoor (aba) voor speciale gebed voor deze leden.

Vandaar Ik wil u verzoeken om uw beloftes in deze maand te voldoen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s